Vi på Vita Liljan har erfarenhet och hjälper er gärna med juridiken som ibland kan vara lite invecklad och svår att sköta själv.

Bouppteckning
Upprättande av bouppteckning eller dödsboanmälan måste göras när någon gått bort. Ansvaret för att så sker åligger den som vårdar dödsboets egendom. Vi hjälper Dig att utreda boet, hitta eventuella försäkringar och tillse att den upprättas korrekt. Bouppteckningshandlingen utgör det formella dokument som visar vem som har rätt till arvet, rätt att t ex försälja fastigheten eller bostadsrätten m m..

Arvskifte
Arvskiftet är det avtal i vilket arvtagarna kommer överens om fördelningen av arvet. Arvskiftet ska godkännas av alla delägarna i boet. Det är en mycket viktig handling, speciellt i det fall där särkullbarnen kanske får ut hela sin arvslott direkt utan att behöva avvakta efterlevande makes bortgång.

Testamente
Genom att skriva ett testamente kan Du i förväg bestämma precis hur Du vill att Din Kvarlåtenskap ska fördelas så länge Du inte kränker bröstarvinges rätt till laglott.

Adress

Begravningsbyrån Vita Liljan
Åkervägen 4
137 41 Västerhaninge
(post skickas till denna adress)
---------------------------------------------------------
Stadshusplatsen 6
149 30 Nynäshamn
---------------------------------------------------------
Bollmoragårdsväg 12
135 39 Tyresö
(Ej brevlåda)

Öppettider  

Västerhaninge kontoret
Mån-Fre: 09.00 - 16.00
Lör och Sön: Når ni oss på telefon.

Ibland kan kontoret vara obemannat då vi alla kanske är ute på uppdrag, men ring gärna innan om ni vill vara helt säkra på att vi finns på plats.  

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.
Du når oss på 08 500 213 33

Nynäshamn kontoret : 08: 520 214 00

Tyresö kontoret: 08 798 98 00